Thái Lê
0902375908
436/78/11 cách mạng tháng 8 phường 11 quận 3

Thái Lê

Trái cây bánh ngọt

Giờ làm việc: Chưa cập nhật
Địa chỉ: 436/78/11 cách mạng tháng 8 phường 11 quận 3

Giới thiệu

Chuyên buôn bán các loại trái cây tươi bánh tươi các loại

Thái Lê
Điện thoại 0902375908
Địa chỉ: 436/78/11 cách mạng tháng 8 phường 11 quận 3
Liên kết mạng xã hội